• امروز : دوشنبه - ۲۷ فروردین - ۱۴۰۳
  • برابر با : 7 - شوال - 1445
  • برابر با : Monday - 15 April - 2024
1

لکه نفتی مردمسالاری

  • کد خبر : 21537
  • 14 اسفند 1402 - 18:39
لکه نفتی مردمسالاری
تکلیف همه مومنان ، مخالفت با هر فسادی در ارکان قوا از جمله انتخابات قوه مقننه ،نظیر خرید آرا و جلب اعتماد مردم در شهرهایی است که در آن با خرید راُی به مجلس راه می یابند

یادداشت -احمد میراحسان :توجیهی در مجوز ضمنی برای خرید و فروش آرا وجود دارد که بر یک روش سوفسطایی با رویکردی ماکیاولیایی و توجیه گری غلط و ضد قرآنی و روش اهل بیت علیهم السلام در وفا به عهد استوار است .این برهان نمای فاسد از زاویه مصلحت بالا بردن آمار شرکت کنندگان وارد می شود و با استدلال عدم تاثیر خرید رای بر نتیجه نهایی آن را توجیه می کند .گویی این اصل نامعقول وحرام که هدف وسیله را توجیه می کند ،برای ما حلال و اصلی عقلی شده است . در حالی که اهل بصیرت متوجه اند این خوره چون بیماری مهلک حیات طیبه چمهودی اسلامی زا از پایه می خورد و فساد و بی اعتمادی می پراکند .توعین بزرگ به راُی ملت و زیر پا نهادن حقوق رای دهندگان و بی آبرو کردن نظام است که حفظ حیات پاکش اوجب واجبات شمرده می شود.

نفس حرام کبیر در حد زیر پا نهادن حق الناس هشتاد میلیونی در مجلس ملی و عواقب هولناک آن ضرورت و مصلحت برخورد جدی با این فساد ضد اسلامی و کلاه بردارنه در عقد را ضرورت می بخشد . این عمل کل صحت عقد وکالت را زیر سئوال میبرد.فساد زایی بزرگی در این امر نهفته است که مومنان با بصیرت جداَّ باید متوجه باشند زیان آن خیلی عمیق است.پاره ای از این آسیب ها را بر می شمرم:
۱_ این فعل حرام آسیب جدی بر کیان اسلام است .و مایه تمسخر بر نحوه اجرای یک امر مهم دینی /سیاسی و ذاتا نفی رکنی از ارکان نظام اسلام در جمهوری اسلامی است.
۲_ بی اعتنایی به این رخداد حرام سیاسی ،نشان مسخره بودن جمهوریت و لاابالی گری در برابر حرامکاری سیاسی معنی می شود…دزدی در هر حال دزدی است ‌ارقام معنی دار است ولو عمدا یک رآی جابجا شود .
۳_نباید به طور مکانیکی ،به ارقام چسبید .مثلا گفت اگر از هشتاد میلیون ۵ نفر را بکشیم چون تعداد کم است مهم نیست.
۴_تاثیر روانی این رخ داد در متن انتخابات و تشکیل قوه مقننه جمهوری اسلامی مهمتر از ارقام و ظاهر مادی این عمل حرام است . درهمه شهر و کشوری که در انتخابات آن آگاهانه اجازه تقلب و خرید حرام رآی افراد جاهل یا فقیر داده می شود ، مردم شان ناظر چنین اتفاقی هستند ،یک بی اعتمادی و بی اعتنایی به انتخابات پدید می آید که به ترک شرکت در انتخاباتی منجر می گردد که رآی اندک در آن کل نظام مقدس را با تردید و تزلزل روبرو می گرداند.
۶_انتخابات کسانی که با اعتماد به نظام و آرای خود در انتخابات شرکت کردند ،به حق احساس خیانت و توهین و بی ارزشی رآی واقعی و نقش شان در تعیین سرنوشت می کنند .اگر آرای حرام اتر ندارد چرا اجازه می دهند و چرا رآی خریده می شود و مگر خریدار میداند که رآی واقعی اش او زا پیروز می کند .او رآی می خرد تا از راه حرام پیروز شود و این جرم است .
۶_رسمیت این عمل و دستور بر ندیده انگاشتن آن ،در جامعه گناه و حرام را سهل و بی اهمیت می کند .و این اشاعه حرام سبب تشجیع در حرام های دیگر می گردد
۷_صندلی مقدس مجلس و وکالت جمهوری اسلامی بی ارزش می گردد و نظام فاسد جلوه می کند
۸_ سبب مصحکه اسلام ،و انقلاب اسلامی بوسیله کفر می شود .ما انتخابات در کشورهای کفر مردن را نقد می کنیم ، این فساد عقب مانده فجری ضد بار بیشتر علنا انتخابات ما را مبتذل نشان می دهد بویژه وقتی رسما با تکرار و توجیه و با عدم مجازات عمل محرمانه تشویق می گردد.
۹_راه توجیه انواع فساد را در مجلس بوسیله نمایندگان مقهور وسوسه خواستن مالی باز می کند .
۱۰-نمایندهای که با حرام و خرید رآی وارد مجلس میشود ،براحتی مردم و وطنش را محتملا به قدرت می تواند بفروشد ..
نتایج منفی اجازه دادن به این حرام دست کم از منظر سیاست داخلی و خارجی و لابی های حرام اقتصادی و عواقب فرهنگی بی حرمتی قانون اساسی و از منظر حقوقی و جامعه شناسی و روانشناسی وسست کردن پایه باور ملت به نظام عواقب شومی دارد که حوصله این یادداشت آن را برنمی تابد و به صورت تخصصی در پژوهش های استراتژیک مجلس باید بررسی شود.
توجیه حرام هایی که بی اهمیت جلوه داده می شود خطای بزرگی است و در صدر اسلام در کمتر از شصت سال پس از خلفای غاصب به کشتار کربلا و خاندان وحی منجر شد.بسیاری از فسادها و بی ایمانی های امروز محصول اًر وضعی فسادهای کوچک دیروز است که ندیده گرفته شد و بی اعتمادی و گسست و غربگرایی نولیبرالی و پیروی چاکرانه از زندگی شیطانی و شیطان بزرگ را رواج داد .این رآی خریدن با مجوز امعان نظر نهادهای اصلی شهری ،اگر با آن مبارزه نشود، فردا چون لکه نفتی پیشروی می کند و کل نظام را برباد خواهد داد و کسی جلوی استحاله نظام را نخواهد توانست بگیرد . آن ضرورت و مصلحت برخورد جدی با این فساد ضد اسلامی و کلاغ برداری در عقد را ضرورت می بخشد .فساد زدایی بزرگی که مومنان با بصیرت باید متوجه باشند خیلی عمیق است .

****
حق جمهوری اسلامی
اما جمهوری اسلامی هم حقی به گر ن ما دارد که ملت باید بدان پایبند باشد:
انتخابات پایان یافته اما چیز تازه ای شروع شده است و پایان نمی گیرد وآن مطالبه حقوق ملت است .از امروز مطالبه ی نوی حقوق ملت ایران ورق تازه ای می خورد .این شروع ،از کدام نکته تازه آغاز می گردد؟به نظرم مهمترین نکته ی نوی این لحظه ارزیابی انتخابات و مواردی است که حقوق ملت ایران مخدوش شده و لازم است به گونه ای عمل کنند که این حفوق آنجا که ممکن است امروز با رسیدگی به نحوه راُی آوری و نیز در انتخابات آینده اعاده و امر غلط ، تصحیح شود. به این موارد اشاره خواهم کرد اما پیش از آن به دیدگاه هایی در باره انتخابات اشاره می کنم که موجب ضربه به منافع ملت ایران می شود. هرچند با تندترین دعاوی اعتراضی در خصوص زیر پانهادن حقوق ملت از سوی حکومت ، همراه و تواُم باشد. مثلا جریانی دامن زده شده که نشر می دهد: حکومت چه کاری برای مردم کرده تا به آن راُی می دادیم؟

واقعا چه کرده؟
برای پاسخ اصلا به براندازان همدست و همکار شیطان بزرگ و ایزار بی هویت سیاست آمریکا در ایران و در خارج و کسانی که دچار سوءنیت و خواست سلطه هستند ، کاری ندارم.انگیزه این دسته ،نه امری عقلایی و حتی احساساتی بلکه اساسا مجرمانه و خیانت آمیز است .باور و رویکرد به جنایت کارترین قدرت بشری ،و بردگی آن ،چیزی نیست که کمترین احترامی بر انگیزد .در تاریخ ایران از قاجار به بعد همیشه احزاب و گروه های خودفروش و هرجایی جاسوس یا وابسته به سفارت های اجنبی یا گوش بفرمان قدرت های جور و ظلم ،منفور بوده اند و جز فاسد ترین افراد کسی حاضر نبود گوش بفرمان آنها یا تحت تاُثیر مشی و تلقین آن سلطه گران و دشمنان غدار ایران عمل کند و مردم منزجر از این فاسدان بودند که فساد باطنی و پنهان شان را با نقاب سیاسی دفاع از کشور پیشرفته و مدرن می پوشاندند.
این مطلب خطاب به افرادی است که دچار جهل و وهم و ناتوانی از درک حقیقت و ریشه فساد ها هستند و آن را به حکومت ایران نسبت می دهند و غیر مستقیم تحت تاثیر انتشار وانمود های شبکه های مستمر دشمن و تکرار دروغ های گوبلزی بی بی سی و ایران نشنال و… و یا افراد خودباخته و بیمار دل هستند، نه روشنفکران کفر پیشه که هرچند که ظاهرا خود را مستقل معرفی می کنند اما
موضوع آن است که دارای عقده و کینه هستند و اصلا برایشان مهم نیست که حقیقت چیست. و صد بار هم با برهان اثبات کنیم که مشکلات ریشه ایران چیست و بین مسئولان و صاحبان قدرت فاسد و در سوی دیگر خدمتگراران ملت در حکومت باید فرق گذاشت ،باز آن ها کور و کر حرف دشمنانه خود را تکرار می کنند .آدم فاسد مثل کسی است که خود را به خواب زده .خفته واقعی را می توان بیدار کرد اما کسی که خود را به خواب زده،نمی توان بیدار کرد .من حرفم با این ها هم نیست. من حرفم با معترضی است که حقیقت برایش مهم است و اگر حق را بشناسد با آن نمی جنگد.
***
کسی که می گوید حکومت چه کرده که لایق راُی دادن باشد باید وجدانا مسائل بزرگی را بیاد آورد که گویای آن است حکومت کارها کرده است .جمهوری اسلامی چهل پنج سال برای استقلال ایران و برده نشدن مجدد ایران بهترین فرزندان عالم و عامی و نخبگان و مردم معمولی کوچه و بازار و شهر و ده خود را قربانی حق ملت برای حیاتی آزاد از سلطه اجنبی چپاولگری کرده که جنون نسل کشی اش را امروز شاهدیم و هیچکس دیگر نمی تواند آن را انکار کند .شیطان پیروانش را کور می کند . وگرنه مشکل نیست اعتراف کنند این عاشقان انقلاب اسلامی بودند که شرف و بزرگی حفظ استقلال را و آزادگی برابر قدرت بی شرم و کودتاچی غربی را به ایران مفلوک دوران قاجار و پهلوی به آن باز گرداندند .اگر کسی اندکی دنبال حق باشد نمی گویم کتب مستدل طرفداران انقلاب و سخنان امام را بلکه کتاب های سفرای آمریکا و انگلیس و فیلسوفان و علمای سیاسی و محققین غربی را و کارگزاران و مسئولان پهلوی از فرح تا علم از انصاری تا مادر فرح از فردوست تا تاریخ شفاهی سیاستمداران و نظامیان شاه را ،می خواند تا به اعتراف آن ها بداند ،این بنیان هستی یک ملت یعنی استقلال قیمت ندارد و جمهوری اسلامی شجاع ترین و شریف ترین و عالم ترین نیروهای پاکش را فدای ملت کرد و این کاری کارستان است . و پاسخ اول به پرسش حکومت چه کرده همین است .این استقامت و جهاد و دفاع از شرف ملت، در تاریخ معاصر بی نظیر و در تاریخ ایران کم نظیر است.. اما تبلیغات دشمن و افراد کینه توزی که گوش بدان سپرده اند چنان اغوا گر است که جوانان بدون تفکر و تحقیق چشم بر این امر بزرگ می بندند .اگر این امر بنیادین ،بی ارزش بود چرا دشمنان ایران این همه پول و نیرو و امکانات هدر می دهند که ارزش آن را ناچیز نشان دهند و به فراموشی بسپارندش.

دیگر جمهوری اسلامی چه کرده؟ برای اولین بار طی چهار صد سال اخیر نیرویی جانباز و شجاع و رزمنده جان بر کف و فداکار پرورده است که با جان خود از استقلال و آزادی و دین مردم برابر کفر متجاوز و فاسد دفاع می کند . همچنین به ساختن ژرف ساخت ایران اقدام کرده است تا دانش و تکنولوژی لازم و مستقل را با فرزندان نخبه ایران بدست آورد .این همان اساس آزادی و پیشرفت ماست که غرب استعمارگر در زمان پهلوی از ما دریغ داشت د آزادی ما بدون این شالوده ممکن نیست . آیت جهاد با دست خالی و در مبارزه با لیبرالهای صورت گرفت که در حکومت کارشان فراری دادن مغزها به کمک اساتید بی دین بوده است ..برای بهانه جویان واقعیت مهم نیست .در محاصره به دست آوردن تک تک پیشرفت های تکنولوژیک با خون صورت گرفت .تحریم ، ویران کردن اقتصاد ملی ،خرابکاری دشمن ،خرابکاری نیروی داخلی. همه مانع تحول بودند امااز این چرخه گردابی چه کس ایران را بدون تسلیم طلبی عبور داد

گروه دیگر متدینین پیرو مراجعی هستند که مرجع آنان دیدگاه فقهی متفاوت از فقه حکومتی امامین انقلاب اسلامی دارد .با فشار جهانی و انبوه شدن تو،ئه ها علیه جمهوری اسلامی اینان که قبلا در انتخابات شرکت می کردند دیگ کلا در مسیری گام نهاده اند که متاسفانه سردمدار آن شیطان بزرگ و شبکه های معاند است .بدون توجه به آن که تضعیف جمهوری اسلامی نتیجه ای جز ریشه کنی اسلام اصیل و رشد اسلام آمریکایی و غاصب در ایران و جهان بهره ای ندارد و آنان و هیچ نیروی ینی و ملی قدرت جایگزینی نداشته مهار زندگی به دست کفر خواهد افتاد و این شراکت در نابودی بقایای دینداری عذاب دنیوی و اخروی دارد .و خون ملت تکه پاره شده به گردن آنان است .هرچند یقینا صاحب امر عج اجازه چنین عاقبتی برای ایران ،اگر مومنان استوار باشند نمی دهد .عاقبتی که محصول عمل و نظر غلط نیروهای متنسک و متوهم است نه مومنین. نیروهای دچار که تحجر و جهان نشناسی کارشان را به اینجا کشانده است.

مجلس کارش قانونگذاری است .این گروه ها که با دشمن ایران و اسلام فرق می کنند ،چگونه می توانند حتی منکر قوانین مترقی مصوبه همین دوسال اخیر شوند. بدون تردید شکوه مردم بر حق است . ولی مشکل بزرگ شکوه و شکایت و گله مردم نیست که دچار تنگنای معیشت و بی آزرمی قشر ممتاز و عدم شفافیت وکلا و فساد مدیران و قضات نا اهل شده اند .کسی که کارگر و زحمتکشی است با چهار فرزند در خانواده ای با ده میلیون درآمد در اتاقی اجاره ای با این بی توجهی و عدم درک سختی توانفرسای زندگی تورمی و زندگی اشرافی انگل های دلال و سرمایه داری رانتخوار چگونه شکایت نکند و با این همه می رود راُی می دهد . اما افراد پر مدعا که حتی یک کتاب به قلم و نوشته خود غربی ها را در خصوص پروژه هایشان علیه ایران و ایجاد تنگنا و بحران برای عصبانی کردن مردم و تبدیل شان به سربازان براندازی شیطانی نمی خوانند و با القائات فضای مجازی و مهندسی ذهن بوسیله پست ترین خدمتگزاران مزدور ، و دروغپردازان ،همان کاری را می کنند که آن ها می خواهند ،چه حجت دینی و عقلی در این همراهی با شیاطین دارند؟
پس هم متحجران بی توجه به پروژه شیطان بزرگ که کارشان به همدستی با سیاست شیطان علیه ایران کشیده و هم رفرمیست های متحد آمریکا و در خدمت استراتژی آمریکایی که آشکارا راه ضدیت با انقلاب اسلامی و راه امام در ایستادگی برابر دشمن را پیشه ساخته اند و چه نسل جهل زده دست پرورده وانمود های اینترنتی همگی برابر خدا و عقل و آگاهی و تجربه بشری مسئولیت دارند و باید پاسخگوی حق در دنیا و آخرت باشند.
اگر در حکومت و قوای مملکتی فاسدان مستوجب قهر الهی اند ،در اپوزیسیون و تحریم کنندگان هم ،همراه و هم راُی شدگان با دشمنان غدار و محاربان با اسلام و انقلاب اسلامی باید در دنیا و آخرت پاسخگوی خدا باشند که به تضعیف تنها امکان واقعی زندگی مستقل از شیاطین پرداختند و به خط شیاطین عملا یاری رساندند تا بر گرده اسلام و مردم سوار شوند ‌این هردو هم متقلبان و بی اعتبار کنندگان انتخابات سالم و هم کناره گیرندگان از انتخابات ،هم به جمهوریت و هم به اسلامیت پشت کرده و عملا کارگزار نظام ضد مردمی و ضد اسلامی دلخواه قدرت وحشی فرعونیان عصر شده اند .
****
تکلیف همه مومنان ، مخالفت با هر فسادی در ارکان قوا از جمله انتخابات قوه مقننه ،نظیر خرید آرا و جلب اعتماد مردم در شهرهایی است که در آن با خرید راُی به مجلس راه می یابند.
شرکت نکردن در انتخابات راه حل نیست .راه شکست نظام آزاده و باز گشت کفار درنده و غارتگران دیرین و فحشا و فساد است .تحریم کنندگان هر کس باشند فکر نکنند با همراهی و تحریک مردم ایمان باخته و اسیر فساد نفس نبرده آمریکا برای خود آبرویی کسب می کنند .همزبانی با قوم سرکش افتخار ندارد لعن الهی دارد .و حضرات موسی و صالح و هودو لوط علیهم السلام موظف به مقابله با سرکشی بنی اسرائیل و عاد و نمود و قوم لوط بودند نه همراهی با

مردم گمراه .همرنگی با چاکران فراعنه عصر نه تنها افتخار ندارد بلکه لعن دارد .در این لعن حکومتگران آلوده به فساد از جمله نمایندگانی که با حرام کاری و عدم احترام به حق الناس وراُی حقیقی مومنان با خرید رآی به مجلس می روند و یا در مجلس تن به لابی های حرام می دهند و هر مدیر و وکیل و قاضی فاسدی شریکند‌.

لینک کوتاه : https://entebaagh.ir/?p=21537

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 2در انتظار بررسی : 2انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.